Prosjektsted: Brøsetveien 166

Areal: 14 000m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2017-2019

Byggherre: KLP Eiendom

Oppdragsgiver: NCC

RIE: Fjeldseth AS

Beskrivelse:

Sentral beliggenhet v/E6 på Moholt.
Bygget vil bli et signalbygg langs Omkjøringsveien/E6 med meget gode profileringsmuligheter og sentralt plassert med tanke på å nå alle deler av byen innen en radius på ca 10-15 min.
Holdeplass for flybuss og kommende superbusstrase ved Voll Studentby og Moholt i umiddelbar nærhet.

Lyngården er et nytt kontorbygg som består av BTA ca. 9.925 m2 kontorareal for utleie over 5 etasjer og BTA ca. 3.600 m2 kjeller, som i i hovedsak er P-kjeller og lager. Bygget vil huse ca 450 arbeidsplasser.
Beliggenheten byr på flott utsikt nordover mot fjorden og Fosen, men også mot nærområdene. Det vil bli flott opparbeidet grøntareal/park på framsiden av bygget mot Brøsetveien.

Kategorier: Næringsbygg