Prosjektsted: Holtermannsveien 1-13

Areal: 11 700 m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2018-2019

Byggherre: Entra

Oppdragsgiver: Veidekke

RIE: Fjeldseth AS

Beskrivelse:

Et nytt bygg i kunnskapsaksen på Elgeseter. Planleggingen og oppføringen av nybygget i Holtermannsveg er et stort prosjekt for Fjeldseth og viktig for byutviklingen i denne bydelen.

Kategorier: Næringsbygg