Prosjektsted: Kjemi 3

Areal: 6 500m²

Type prosjekt: Rehabilitering

Tidsrom: 2016Kjemi 3

Byggherre: NTNU

Oppdragsgiver: NTNU

 

Beskrivelse:

Kjemi 3 er plassert på Gløshaugen, ble bygget i 1967 og har et brutto totalareal på ca. 6 500 m2. Bygget, som er i 6 etasjer (hvorav 2 kjelleretasjer) pluss loft, inneholder laboratorier, kontorer og lagerrom.

Loftetasjen er teknisk rom. Bygget har tidligere vært brukt til undervisning og forskning, men bl.a. på grunn av for lav kapasitet på ventilasjonen har det vært liten laboratorievirksomhet i bygget de senere år.

Kjemi 3 (K3) ligger midt i en rekke av 5 kjemiblokker hvor det er gjennomgående korridor i 1. etasje og kjelleretasje. I underkjeller er det en sammenhengende korridor fra Kjemi 1 via Kjemi 2 til Kjemi 3. Disse korridorene er også føringsveier for teknisk infrastruktur mellom blokkene.

Kategorier: Referanser