Prosjektsted: Trondheimonv-12-skisse

Areal: 7 000m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2016-2017

Byggherre: Midt-Norge Invest AS

Oppdragsgiver: Veidekke

Kontaktperson: Christoffer Brekke

Prosjektleder: Christoffer Brekke

Bas: Andreas Formo

RIE: Ekstern

Beskrivelse:

Prosjektet utføres i en totalentreprise, og er siste byggetrinn på tomta. Bygg E knyttes sammen med bygg D. Bygg E vil huse leietaker med strenge krav til arbeidsmiljø. Det skal drives høyteknologisk arbeid, i blant annet mindre lab-arealer og øvrige kontorarealer i bygget.

Nøkkelinformasjon:

  • Energiklasse A
  • BREEAM-NOR Excellent
  • Plasstøpt bærekonstruksjon med stål- og betongsøyler
  • Normalisert kuldebroverdi 0,03 W/m2 K
  • Bergvarmepumpe til oppvarming og fjernvarme som spisslast
  • Energieffektivt ventilasjonsanlegg
  • ITB-prosess iht. Norsk Standard
Kategorier: Referanser