Prosjektsted: Trondheim

Areal: 24 000m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2015-2017

Byggherre: Prora Eiendom

Oppdragsgiver: Prora Eiendom

Kontaktperson: Bjørn Inge Solstad

Prosjektleder: Bjørn Inge Solstad

Bas: NA

RIE: Ekstern

Beskrivelse:

Trondheimsporten er sentralt plassert på Sorgenfri, og vil markere begynnelsen av det som kalles kunnskapsaksen. Bygget er totalt på 24.000 m² fordelt over 15 etasjer. Grunnflaten på 5 etasjer er et kvadrat på 66×66 meter, men de 10 øvrige etasjene er en mindre rektangulær form. To innvendige hovedrom, Skoletorget og Atriumshagen, sikrer fine dagslys- og utsiktsforhold for undervisningsrom og kontorer, og gir samtidig romlige kvaliteter til byggets forskjellige aktiviteter og funksjoner.

Innskjæringer i fasadene gir i felleskap med to store takterrasser unike muligheter for uteopphold i de øverste etasjene, og foran kantinen mot sør er plassert et grønt bakkelandskap hvor studenter og ansatte kan oppholde seg om sommeren.

Romprogrammet og sirkulasjonen i bygget er løst med et enkelt hovedgrep, som gjør at det i fremtiden vil være enkelt å endre lokalenes fordeling, hvilket gjør bygget meget fleksibelt.
Trondheimsporten vil i høyde og volum fremstå som et markant bygg ved inngangen til midtbykjernen.

Bygget forventes å stå ferdig i 2017.

 

Kategorier: Referanser