Prosjektsted: Trondheim

Areal: 19 000m²streRosten8_02

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2014-2015

Byggherre: Østre Rosten 8

Oppdragsgiver: Hent

Kontaktperson: Christoffer Brekke

Prosjektleder: Christoffer Brekke

Bas: Ola Røst

RIE: Ekstern

Beskrivelse:

Østre Rosten 8 er et bilanlegg med et omfang på 19 000 kvm. med salgsarealer, bilverksted, parkeringsarealer og arealer til bilrelatert virksomhet. Motortrade AS (Mercedes) og Prøven Bil AS (Peugeot) er hoved leietagere i bygget, samt at KIA disponerer deler av bygget.

Kategorier: Referanser