Prosjektsted: Trondheim143_energibyggettrheim35

Areal: 12 000m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2011-2012

Byggherre: Byggteknikk AS

Oppdragsgiver: Reinertsen

Kontaktperson: Bjørn Inge Solstad

Prosjektleder: Bjørn Inge Solstad

Bas: Per Arne Johansen

RIE: Sweco

Beskrivelse:

Bygget består av seks etasjer over bakken og to under bakken med parkering, lager og tekniske rom. Hele bygget er på om lag 12000 kvadratmeter og er godt synlig der det ligger i krysset Holtermannsveien, Strindveien og Klæbuveien. Om lag 200 kvadratmeter av fasaden er kledd med solcellepanel. Det er om lag 450 kontorplasser i bygget.

Kategorier: Referanser