Prosjektsted: Trondheim414359-PRE01-LAII-1390x576

Areal: 38 000m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2010-2012

Byggherre: NHP AS

Oppdragsgiver: Hent

Kontaktperson: Morten Arnegård

Prosjektleder: Tom Erik Olsen

Bas: Per Arne Johansen

RIE: Multiconsult

Beskrivelse:

Lade Arena 2 er et nytt kjøpesenter i Trondheim. Senteret er en forlengelse av Lade Arena 1. Kjøpesenteret er over 2 plan + parkeringskjeller. Kjøpesenteret er nyskapende i form av store åpne arealer og store leietagerarealer. Det er lagt vekt på universell utforming.

Kategorier: Referanser