Prosjektsted: TrondheimGRAA1

Areal: 16 400m²

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2008-2009

Byggherre: KLP Eiendom

Oppdragsgiver: Veidekke

Kontaktperson: John Waatsveen

Prosjektleder: NA

Bas: Per Arne Johansen

RIE: Sweco

Beskrivelse:

Kontorbygget er et «Forbildebygg Enova» og er blant  Norges mest energieffektive oppførte kontorbygg ved ferdigstillelse november 2009. KLP-bygget har et forventet energibehov på 83 kWh/m2/år, noe som er ca halvparten av kravene i TEK07.

KLP-bygget har et forventet energibehov på 83 kWh/m2/år, noe som er ca halvparten av kravene i TEK07.

Kontorbygget er på totalt ca. 16.400 m2 BTA, hvorav 13.100 m2 utleieareal og 3.300 m2 BRA kjeller for parkering, lager og tekniske rom. Østblokken er på seks etasjer og er forbundet gjennom mellomliggende glassgård med gangbroer til Vestblokken

Fellesarealet i 1. etasje består av en halvklimatisert glassgård, kantine og møterom og et kirsebærformet auditorium for 54 personer. Bygget har forskjellige nettobredder: 13, 16 og 17 meter. Bygget har full fleksibilitet i forhold til muligheter for kombinasjoner av åpent landskap og cellekontorer

Alle involverte parter i prosjektet har hatt kontinuerlig fokus på energi. Koblingen mellom involveringsprosessen og energisparing førte til en liste med tiltaksvalg som er blitt gjennomført. Noen av de viktigste tiltakene er:

  • Bruk av varmepumpegjenvinning
  • Superisolerende glass
  • U-verdi i bygningskonstruksjonene i henhold til TEK 07
  • Behovsstyring av varme
  • Ventilasjon og lys med dagslysstyring
  • Naturlig ventilasjon
  • Frikjøling av betongflater
  • Utnytting av kondensatorvarme fra servere og datamaskiner
  • Lavenergi belysningsutstyr
  • Eksponering av betong i himlinger og høyeffektiv varmegjenvinning

I tillegg er igangsatt et omfattende måleprogram med 60 energimålere som måler kontinuerlig for å styre bygget mest mulig effektivt.

Flere bedrifter har allerede valgt å flytte til Miljøbygget: Enova, Sweco Norge, IBM, Exprosoft og Teknonett.

Kategorier: Referanser